Een maatschappij die goed is ingericht voor ouderen en kwetsbaren, levert een betere maatschappij op voor iedereen.
Onafhankelijk Politiek Actief is er voor U!


Zonder 50PLUS verdwijnt het perspectief van de oudere mens in de 2e kamer!

Dat is tegennatuurlijk, duik maar eens in het verleden. Dan zie je dat ouderen altijd belangrijk zijn geweest en een positieve bijdrage aan het verloop van de geschiedenis hebben gegeven. Het was de raad van ouderen die de stam bijeen hield en die jongeren leerden om verstandige keuzes te maken. Wist u dat de ouderen een pilaar onder de huidige economie zijn? Ik durf te beweren dat als je nu alle mensen van 50 en ouder weg denkt dat dan de rijdende wagen piepend en knarsend tot stilstand komt.

Overigens geld het omgekeerde ook voor jongeren. De bijdrage van ouderen wordt minder van betekenis zonder jongeren. Nou ja zeg, hebben we elkaar dan nodig? Ja natuurlijk lieve mensen. De wereldgeschiedenis wordt gedragen bij de gratie van de symbiose van oud en jong. Zonder jongeren is er voor de ouderen immers geen toekomst!

Er moet een einde komen aan het verdeel en heers principe van de Neoliberalen. Dat was hun middel om de samenleving jaren lang te gijzelen en naar hun hand te zetten. Verder werden geruisloos en niet opgemerkt het slachtoffer van partijpolitiek. Maar toen kwam de Coronacrisis. Die legde op pijnlijke wijze bloot hoe slecht het is gesteld met onze maatschappelijke weerstandsvermogen en onze persoonlijk weerbaarheid.

Voor een goede maatschappelijke BASIS is de symbiose van oud en jong van doorslaggevende betekenis. Het is dus zaak om met een nieuwe partij te beginnen die oud en jong met elkaar verbind. Een partij die we anders organiseren als 50PLUS en die ook aantrekkelijk is voor jongere mensen. Want geloof me beste jongeren, oud wordt je vanzelf. Het is gewoon een kwestie van blijven ademen en daarom is het belangrijk om gezamenlijk onze belangen op de kaart te zetten en om de levenservaring van de ouderen onder ons om te zetten naar een goede basis voor iedereen.

Heeft u interesse voor iets nieuws op basis van dit verhaal? Neem contact op met met ons via info@opapartij.nl